fbpx

Zásady zpracování osobních údajů společnosti M4G HOCKEY s.r.o.

Se sídlem Třebovická 5080/41 Ostrava-Třebovice 72200, identifikační číslo: 29447232

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 53959 (dále jen „Správce“).V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek. Dále bychom Vás rádi chtěli informovat o Vašich právech s tímto souvisejících.

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu. O naši (ale i vaši) ochranu osobních údajů se starají prověření specialisté. Tyto informace jsou volně dostupné jak na našich webových stránkách, tak přímo na prodejnách společnosti. Vždy, když od Vás získáváme osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst a informovat nás o naší politice při zpracování osobních údajů. Naše společnost si (nejen) na webových stránkách vždy klade za cíl informovat naše zákazníky, a to tou nejsrozumitelnější cestou.
Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Kontaktní údaje:

Adresa: Třebovická 5080/41, Ostrava-Třebovice 722 00

E-mail: info@m4ghockey.com

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

1.2. Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“);

1.3. Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost M4G HOCKEY s.r.o., IČ:29447232 (dále jen „Správce“);

1.4. Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“ či „obchodní partner“);

1.5. Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.m4ghockey.cz, m4ghockey.com ;

1.6. Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

1.7. Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních kategorií osobních údajů zákazníka zpracovávaných pro určitý účel;

1.8. Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

2.1. Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
c) jiné elektronické údaje: IP adresa zpracovávaná pomocí tzv. cookies;
d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři, či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. JAKÝ JE PŮVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

3.1. Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi. Typicky jde o:
a) identifikační a adresní údaje;
b) elektronické kontaktní údaje;
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

3.2. A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

jiné elektronické údaje:

  • • informace o používaném cookies,
  • • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
  • • IP adresa;
  • • datum přístupu a doba přístupu;
  • • vyhledávací dotazy;
  • • kód odpovědi http a https;
  • • přenášené skupiny dat;
  • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

 

4. PROČ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

4.1. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) Uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu

Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.

Doba uložení: : Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.

b) Správa zákaznických účtů

Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a uživatelské jméno. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našich výrobků.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno provedením opatření před uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána po dobu právní působnosti Správce. Případné smazání proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 3 let.

c) Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů stížností a reklamací

Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, doporučení sortimentu, vyřizování podnětů, stížností s naší zákaznickou podporou. Rovněž Vás můžeme kontaktovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti.

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na případné změny objednávky (neuhrazení sjednané částky, změna doručení apod.). V případě, že nedokončíte svoji objednávku, můžeme Vám poslat e-mail či SMS s připomenutím, že jste tuto objednávku nedokončili. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté objednávce a nemusíte znovu zadávat celou objednávku od začátku.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží

Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našem zboží. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení.

V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našem zboží, akcích a propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s naším zbožím – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našeho zboží je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 5 let neotevřete naše obchodní sdělení.

e) Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Navíc jsme oprávněni uložit další osobní údaje o Vás za dodržování zákonných ustanovení pro vlastní marketingové účely. Dále bychom Vás chtěli ujistit, že nedochází k přenosu uložených údajů na třetí strany. Veškeré údaje jsou anonymizovány a pseudonymizovány pro tyto partnery, kteří nám s tímto způsobem reklam pomáhají. Jedná se zejména o cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

f) Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách

Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb a zboží a Vašich lepších zážitků. K vývoji nových služeb a zboží a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

g) Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich objednávkách můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Doba uložení: Doba uložení údajů je 10 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání./p>

h) Účetní a daňové účely

Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.

Právní základ: S těmito osobními údaji zacházíme převážně za účely plnění uzavřené smlouvy. Plnění smluvních povinností nastává typicky v případě, kdy na základě uzavřené smlouvy musíme evidovat v rámci účetnictví faktury nebo jiné daňové doklady podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Doba uložení: Po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

5. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby.

5.2. Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování Správce a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově specifičtější obsah a služby. Zpracovatelům, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě dodatku o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

5.3. Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

a) Partneři, kteří pro nás zajišťují přepravu našeho zboží

b) Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

c) Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

Aby Správce mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

  • • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
  • • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
  • • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
  • • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
  • • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
  • • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
  • partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání společenských akcí, seminářů apod.

 

d) Orgány veřejné správy

  • • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.
  • • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.
  • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

 

6. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

6.1. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy – zejména se jedná o čl. 30, Záznamy o činnostech zpracování.

7. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

7.1. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

c) Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely (zejména z nutných legislativních předpisů), pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů v případě předchozího uděleného souhlasu. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

f) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

g) Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

h) Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

i) Právo podat stížnost u Dozorového úřadu

V neposlední řadě máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

8. COOKIES

8.1. 8.1. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:

  • a) zajištění fungování základních funkcí Webu,
  • b) uložení preferovaného jazyka,
  • c) analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,
  d) marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

Bližší informace o souborech Cookies naleznete na hlavní stránce v patičce.

9. JSOU ZPRACOVÁVÁNY I ÚDAJE O DĚTECH?

9.1. Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

10. ZÁVĚR

10.1. Zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány a schváleny jednateli společnosti dne 7. dubna 2022.

10.2. Naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat nejen na již zmíněných webových stránkách, ale i na sociálních sítích. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

BLOG

GOALIE MAGAZÍN – Úprava úchopu hole Adam Werner

Tento velký výřez je určen spíše pro blokaře. Hůl se drží jedním prstem ve výřezu, který zajišťuje že je hůl stabilní a že hůl drží pevně v ruce. Hůl je v místě úchopu omotaná velkým množstvím pásky aby bylo místo úchopu tlustší a nemusela se hůl tolik mačkat. Omotávání začíná použitím téměř celého kotouče hokejové pásky, než se nakonec přidá gripová páska.

Kromě snažšího úchopu má toto unikátní řešení ještě jeden benefit, a to že šetří prsty v použití techniky „paddle-down“, kdy ukazovák je schován ve výřezu a nemusí se při použití této techniky upravovat pozice prstů před položením hole na led.

GOALIE MAGAZÍN – PANDA POST LOCK

V tomto článku se zaměříme na novou techniku řešení situace střely z ostrého úhlu, která se jmenuje  Panda Post Lock kterou prezentoval trenér brankářů Calgary Flames Thomas Speer a brankář Dustin Wolf.

Toto řešení situace ve skutečnosti vzniklo jako součást rozvoje techniky Overlap (technika řešení střel z mrtvých úhlů) Dustina Wolfa.

Jednou z alternativ při užívání techniky „Overlapu“ je navázání právě na tento technický prvek v okamžiku kdy se hráč přiblíží k brance a nastane riziko střely, nebo objetí branky. Pro některé je řešením této situace přechod z techniky „Overlap“ do Reverse-VH, ale při přechodu na vnitřní stranu tyče vzniká riziko otevření tohoto prostoru a tak přichází ke zvážení tato nová alternativa.

„Místo přechodu do klasického RVH, které v případě střely není úplně vhodné zakleknete před tyčí do pozice Butterfly tak aby kotník nohy betonu blíže k brankové čáře překrýval tyč brány a  tak utěsnili prostor kolem tyče“. Řekl Speer. Hráči se tak nabízí řešení situace v podobě objetí branky, která se dá z této pozice jednoduše vyřešit odrazem a BTS na tyč. Pokud se hráč rozhodne situaci řešit střelou, veškerý prostor okolo tyče máte pokrytý.

Vhodnost využití této techniky se ale odvíjí podle situace a není možné tento prvek používat pokaždé.  Pokud existuje hrozba „back door“ nejde tento prvek vhodně použít, ale pokud je situace jeden na jednoho, nebo je sjíždějící útočník v předstihu před hráčem sjíždějícím do předbrankového prostoru, je vhodné použít právě Panda Post Lock.

Jak můžete vidět na prvním obrázku, brankář se vyrovná spodním betonem kolmo k brankové čáře, neboli „lícem vzhůru“ tak aby spodní beton překryl prostor před tyčí, místo toho aby zaklekl do klasického Butterfly středem těla proti puku. Tato pozice je jednoduší pro následný pohyb přes brankoviště (obrázek č.2) a lépe kontroluje směr odrazu puku v případě střely.

Pokud střela zasáhne Váš pravý beton v  zakleknutí před pravou tyčí, puk se odrazí prostě zpět do stejného rohu, puk nemůže zasáhnout váš levý beton, protože je rovnoběžné poloze s brankovou čárou takže nehrozí nebezpečný odraz do předbrankového prostoru. Díky tomuto částečnému vytočení není nutná složitá rotace, v případě navazujícího pohybu přes brankoviště, stačí drobné vytočení kolmo na brankovou čáru a odraz pro BTS.

Pro Wolfa je toto řešení ideální, protože v pozici RVH by mohla jeho výška 183cm být nedostatečná pro střely do horní části branky. Střelci jsou dneska natolik šikovní a dokáží trefit skulinku nad ramenem, která tam vždy je. Ale toto řešení samozřejmě není určeno pouze brankářům menšího vzrůstu.

 

 

Cookies

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, obchodní společnost M4G HOCKEY s.r.o., se sídlem Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava-Třebovice  IČ: 29447232 používáme.

1.CO JSOU COOKIES?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

 

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle doprohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:

 • ●  zajištění fungování základních funkcí Webu,
 • ●  uložení preferovaného jazyka,
 • ●  analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,
 • ●  marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

3. JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME?

Statistické cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak Web využíváte.

Na tomto Webu používáme tyto typy cookies:

 1. Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce aaby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu.
 2. Preferenční cookies, které ovlivňují vzhled a chování Webu (např. volba jazyka).

page1image278529472 page1image278529760

Marketingové cookies, které jsou používány pro zobrazování pro vás relevantních reklam a které jsou hodnotnější pro třetí strany. Jedná se tedy zejména o cookies třetí strany.

4. JAKÉ KONKRÉTNÍ COOKIES POUŽÍVÁME?

Základní (nutné) cookies

Základní cookies nám pomáhají umožnit základní funkce Webu, jako je navigace stránek nebo přístup k zabezpečeným částem Webu.

K tomuto účelu používáme konkrétně tyto cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

/wp-admin/admin-ajax.php- wc_cart_hash

m4ghockey.cz

Nezbytné pro fungování nákupního košíku na Webu.

Trvalé

HTML

CookieConsent

m4ghockey.cz

Uchování vašich preferenčních cookies.

1 rok

HTTP

PHPSESSID

m4ghockey.cz

Uchovává stav relace uživatele
v rámci požadavků Webu.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

sid

Imedia.cz

Uchovává stav uživatelů v rámci požadavků Webu.

29 dní

HTTP

Wc_fragments

m4ghockey.cz

Nezbytné pro fungování nákupního košíku na Webu.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTML

Woocommerce_cart_hash

m4ghockey.cz

Nezbytné pro zapamatování zboží v nákupním košíku. Na základě obsahu košíku také umožňuje nabízet uživateli Webu související zboží.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

woocommerce_items_in_cart

m4ghockey.cz

Nezbytné pro fungování nákupního košíku na Webu. Na základě obsahu košíku také umožňuje nabízet uživateli Webu související zboží.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

wordpress_test_cookie

m4ghockey.cz

Kontroluje, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

wp_woocommerce_session_# m4ghockey.cz Ukládá prováděné 1 den HTTP akce na webu.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled achování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk. Konkrétně používáme tento cookie:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

Wpml_referer_url

m4ghockey.cz

Nezbytné pro zachování preferovaného jazyka v rámci Webu.

1 den

HTTP

Statistické cookies

Statistické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně provyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá statistické cookies, naleznete zde:https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Konkrétně používáme následující cookies:

page3image331843664

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

_ga

m4ghockey.cz

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání Webu.

2 roky

HTTP

_gat

m4ghockey.cz

Používáno Google Analytics k omezení množství požadavků.

1 den

HTTP

_gid

m4ghockey.cz

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání Webu.

1 den

HTTP

_hjAbsoluteSe ssionInProgre ss

m4ghockey.cz

Používáno k výpočtu toho, kolikrát byl Web navštíven různými návštěvníky. To je prováděno přidělením ID návštěvníkovi Webu, takže návštěvník není registrován dvakrát.

1 den

HTTP

_hjid

m4ghockey.cz

Nastaví uživateli jedinečné ID. To umožňuje Webu získávat údaje o chování uživatelů pro statistické účely.

1 rok

HTTP

_hjid

m4ghockey.cz

Nastaví uživateli jedinečné ID. To umožňuje Webu získávat údaje o chování uživatelů pro statistické účely.

Trvalé

HTML

_hjIncludedIn PageviewSam ple

m4ghockey.cz

Určuje, jestli by měla být navigace zaregistrována na určitém statistickém místě.

Trvalé

HTML

_hjIncludedIn PageviewSam ple

m4ghockey.cz

Určuje, jestli by měla být navigace zaregistrována na určitém statistickém místě.

1 den

HTTP

Bounce

Adnxs.com

Zjišťuje, zda uživatel opustil Web okamžitě. Tyto informace jsou používány provozovatelem Webu pro statistické a analytické účely.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

p.gif

Typekit.net

Pro analytické účely sleduje speciální fonty používané na Webu.

Po dobu zobrazování

Pixel Tracker

  

Tyto soubory cookies neregistrují žádné údaje o návštěvníkovi.

stránky (sezení)

 

seg

Adnxs.com

Registruje statistické údaje o chování uživatele Webu. Tyto informace jsou využívány provozovatelem Webu pro statistické účely.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

quartic_cooki e

Quartic.pl

Pomáhá analyzovat chování návštěvníka na Webu.

10 let

HTTP

 

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook, YouTube, Google AdWords Conversion, Google AdSense a služby DoubleClick.

Konkrétně používáme tyto marketingové cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

_fbp

m4ghockey.cz

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“

3 měsíce

HTTP

_gcl_au

m4ghockey.cz

Používáno Google AdSense
k experimentování
s efektivitou reklamy v rámci webů využívajících jeho služeb.

3 měsíce

HTTP

ads/ga- audiences

Google.com

Používá Google AdWords k opětovnému zaujetí návštěvníků, u nichž je pravděpodobné, že se stanou zákazníky, na

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

page6image332954992 page6image332955184 page6image332955376 page6image332955680 page6image332955872

základě jejich chování na různých webech.

anj

Adsnxs.com

Registruje unikátní ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

3 měsíce

HTTP

C

Adform.net

Používá se ke kontrole, jestli uživatelův prohlížeč podporuje soubory cookies.

29 dní

HTTP

fr

Facebook.com

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“

3 měsíce

HTTP

IDE

Doubeclick.net

Používáno Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele po prohlédnutí nebo kliknutí na reklamu inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a k zobrazení cílených reklam uživateli.

2 roky

HTTP

pagead/1p- user-list/#

Google, Inc.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Po dobu zobrazování stránky

Pixel Tracker

retargeting

Imedia.cz

Registruje chování uživatele a navigaci na webu a veškerou interakci s aktivními kampaněmi. Slouží k optimalizaci reklamy a efektivnímu přesměrování.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

test_cookie

Doubleclick.net

Kontroluje, jestli prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.

1 den

HTTP

tr (x2)

Facebook.com Glami.cz

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

uid

Adform.net

Registruje uživateli unikátní ID, které rozpozná prohlížeč uživatele při navštívení webů používajících stejnou reklamní síť. Účelem je optimalizace zobrazování reklam na základě pohybů uživatele a nabídek poskytovatelů reklam pro zobrazování uživatelských reklam.

2 měsíce

HTTP

uuid2

Adnxs.com

Registruje unikátní ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

3 měsíce

HTTP

VISITOR_INFO 1_LIVE

Youtube.com

Pokouší se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách
s integrovanými YouTube videi.

179 dní

HTTP

YSC

Youtube.com

Registruje unikátní ID, které udržuje statistiku toho, která videa
z YouTube uživatel viděl.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

ckf Etargetnet.com

cuvn Etargetnet.com

et_pub[2blQb Etargetnet.com W]

et_pub[2blQc Etargetnet.com R]

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

1 rok HTTP 1 rok HTTP 3 měsíce HTTP 3 měsíce HTTP

page7image331981024 page7image331981312 page7image331981600 page7image331981952 page7image331982240 page7image331982528 page7image331982816 page7image331983232page7image331983520 page7image331983808 page7image331984096 page7image331984384 page7image331984672 page7image331984960 page7image331985248 page7image331985792 page7image331985984page7image331986272 page7image331986560 page7image331986848

page8image277722336 page8image277766496 page8image277744816 page8image277591968 page8image277723008

euvh Etargetnet.com euvn Etargetnet.com glm_usr Glami.cz glm_usr_tmp Glami.cz

gmf Etargetnet.com gp_s m4ghockey.cz

drtg[30233] Etargetnet.com

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá k prokliknutí odkazu na stránku.

Pomáhá zobrazení cílené reklamy.

30 dní HTTP 1 rok HTTP 1 rok HTTP 1 rok HTTP 6 dní HTTP 29 dní HTTP 1 den HTTP

29 dní HTTP

5. CHCETE ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, statistické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

 • ●  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
 • ●  Google Chrome: https://support.google.com/
 • ●  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
 • ●  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge
 • ●  Opera: https://help.opera.com
 • ●  Safari: https://support.apple.com/

page8image332155008 page8image332155296 page8image332155584 page8image332155936page8image332156224

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Při použití cookies zpracováváme IP adresu vašeho zařízení. Více informací o zpracování vašich osobních údajů nejen za účely spojenými s cookies, se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů.

page8image332184800

TECHNIKA REVERSE-VH

rozdělení a jeho vhodné a nevhodné použití (část první)

Reverzní vertikálně-horizontální (reverse-VH nebo RVH) technika se používá v podstatě ve všech výkonnostních úrovních hokeje. Ve skutečnosti by se dalo říct, že je používaná až nadměrně a bez velkých úvah nad jeho vhodností.

Existují tři různé možnosti, jak přirazit horizontální (H) beton k tyčce brány: “Skate blade on post” (nůž brusle na tyčce brány), “Toe box on post” (špička betonu na tyčce brány) a “Pad (shin) on post” (holenní část betonu na tyčce brány).

Nejčastěji se volba provedení bude lišit podle výuky trenérů brankářů. Reverzní VH není přirozená anatomická poloha a první dvě varianty vyžadují větší boční ohebnost pro utěsnění prostoru u tyče. Brankáři s horší ohebností upřednostňují třetí možnost, protože umožňuje, aby se trup těla přiblížil k postavení tyče a minimalizoval nepřirozenost bočního ohybu (vytočení páteře) potřebného k utěsnění mezery podél tyče.

Varianta blade-on-post umožňuje snadnější odraz mezi tyčemi (nebo od tyče brány k vrcholu brankoviště). Existuje však mnoho situací, kdy může puk projít skrz mezeru mezi betonem a tyčí. Trend výuky směřuje spíše k technice přirážení špičky betonu, aby se mezera mezi betonem a tyčí utěsnila. Technika “on-post” (přiražení holenní části betonu k tyčce) tuto mezeru rovněž eliminuje a brankáři umožňuje snadno se přes holeň odrazit od tyče, nebo se rychle vrátit zpět na brusle.

Na straně lapačky je ruka obvykle směřující dolů na led a připravena na pokrytí kotouče. Lapačka je umístěna na horní boční straně přiraženého betonu. Další variantu, označujeme jako „reakční rukavici RVH“ zde je lapačka směrem nahoru. To umožňuje, aby rameno zůstalo reakční, avšak aby to bylo efektní, rameno a loket by mělo zůstat před tyčí pro snadnější pohyb. Tato varianta může vytvořit mezeru mezi tyčí, loktem a horní částí manžety lapačky.

Umístění hole (strana lapačky) se může lišit v závislosti na blízkosti útočícího hráče a na tom, jak se hra vyvíjí. Pokud se hra v prostoru za brankou pohybuje ve směru od vyrážečky k lapačce je čepel hokejky položena čelní plochou směrem vzhůru aby mohla odklonit přihrávku procházející mezi hokejkou a betonem, pokud se útočící hráč na straně lapačky pohybuje v prostoru za brankou směrem od rohu kluziště je čepel hokejky otočená čelní plochou směrem dolů aby přerušila přihrávku směřující skrz brankoviště.

Nicméně nesprávný úhel čepele hole a špatné uzavření prostoru u tyče mohou stále vést k špatnému provedení techniky.

Na straně vyrážečky je hokejka při pohybu útočícího hráče v prostoru za brankou ve směru od lapačky k vyrážečce položena celou délkou příložníku hole na led, tím má dobrou manévrovatelnost s možností vytažení hole proti přihrávce v bezprostřední blízkosti brány. Pokud se hráč na kotouči v prostoru za bránou dostane na roh oblouku brány, rozšířená část hole uzavře celou svou délkou prostor na ledové ploše u tyče. Její pozice může být buď pod kolenem betonu nebo vytočena proti kotouči.

Pokud jsou všechny výše uvedené technické prvky řádně provedeny, přichází otázka, kdy účinně používat Reverse-VH.

SEDM OTÁZEK – ROSTISLAV HAAS

(trenér brankářů Adler Mannheim)

Odchovanec opavského hokeje. Na vojně hrál ve VTJ Písek (1.liga), potom se vrátil zpět do Opavy, kde působil do svých 29 let. Po extraligové sezóně 1997-1998 odešel do zahraničního angažmá v Německu, kde pobýval 11 let. Nejprve působil 6 let ve Freiburgu (EHC Freiburg – 2.Bundesliga a DEL – nejvyšší německá liga), následně odešel na 4,5 roku do Schwenningenu (SERC Schwenningen Wild Wings – 2 Bundesliga) a poslední sezónu strávil v Augsburgu (Augsburger Panther – DEL).

Svou hráčskou kariéru ukončil ve svých 40 letech a od roku 2009 se věnuje trenérské činnosti. V počátcích trénoval brankáře v klubech Opava, Olomouc, Mladá Boleslav, od roku 2012 působil jako trenér brankářů v nejvyšší ruské hokejové lize KHL (2 roky v klubu Lev Praha a 2 roky v klubu Severstal Čerepovec). V sezóně 2016-2017 působil jako šéftrenér hokejového klubu v Opavě, v sezóně 2017-2018 se vrátil do KHL do klubu Slovan Bratislava. V současné době je trenérem brankářů německého Adleru Mannheim (DEL). 

Kdy se u Tebe zrodila myšlenka stát se trenérem brankářů?

Odpověď: Ke konci hráčské kariéry to samo vyplynulo.

Které trenérské angažmá bylo pro Tebe zatím nejpřínosnější?

Odpověď: Všechna byla něčím přínosná, ale nejraději vzpomínám na Lev Praha. Byl tam úžasný trenérský i hráčský tým.

Co Ti dalo nebo vzalo Tvé působení v Rusku, jaké vidíš rozdíly mezi výchovou u nás a tam?

Odpověď: V Rusku jsem získal další zkušenosti, jako z každého mého působiště. Bez těchto všech zkušeností bych nebyl to, co jsem.

A výchova dětí v Rusku? V rodinách jsem nebyl, ale co se týče hokejové výchovy, mají v jejich hokejových základnách několikrát více dětí než v ČR. Jen V Čerepovci bylo v hokejovém klubu 970 dětí a ty měly k dispozici mnohonásobně více ledu než v ČR, takže už z toho vychází, že i když trenéři nebudou dělat vůbec nic, tak se vždycky nějaký talent objeví.

Mimo přípravu brankářů na ledě a v tělocvičně se zabýváš psychologií a filozofií, na co bys doporučil brankářům se zaměřit (případně od čeho se v životě oprostit).

Odpověď: Tuto otázku je těžké stručně zodpovědět, ale když to hodně zkrátím…dělejte věci s láskou a jak nejlíp dovedete. Na nějaké velké cíle zapomeňte, soustředili byste se na to, co bude za 10 a více let a unikne vám přítomnost (dětství). Myslím, že je důležité, jaký mám pocit z toho, co dělám a jak se u toho cítím. Já se neptám svých dětí, jak hrály zápas, ale jak se cítily během zápasu a cítí po něm. Když se děti budou cítit po tréninku nebo zápase špatně, tak je u hokeje nebo všeobecně u sportu nikdo DOBROVOLNĚ neudrží. U všech dětí je důležitý postoj rodičů, jak chtějí své děti vychovávat-vést. Mohou jim vše nalinkovat, jak se to děje ve většině případů nebo nechat dítě samo se rozvíjet a jen sledovat, jak se realizuje a samozřejmě ho nenásilně podporovat.

U těch starších bych doporučil si ujasnit svůj, ale opravdu SVŮJ žebříček hodnot a podle toho pak řídit svůj život. Když znám své priority, tak nemám dilema, čemu se budu věnovat teď a čemu později. Každý z nás je originál a tenhle MŮJ žebříček hodnot by měli všichni respektovat, rodiče, trenéři, učitelé. Podle mých zkušeností, je sport součástí naší životní filozofie a oddělovat hokej od života nebo naopak, vede k problémům bud ještě za sportovní kariéry nebo po ní a mě jako rodiče i trenéra zajímá, jak jsem připravil děti na život. Je velký počet profesionálních sportovců, kteří po ukončení sportovní kariéry neví, co se svým životem.

V současné době působíš v německém klubu Adler Mannheim. Jak jsou na tom s výchovou brankářů v Německu?

Odpověď: Nevím, jaké to je v jiných německých klubech, ale v Mannheimu je to na profesionální úrovni. Jsme tady dva trenéři brankářů a snažíme se být každý den u všech kategorií, od U10, U12, U14, U17, U20 po A-tým.

Za svou hráčskou i trenérskou kariéru jsi poznal určitě mnoho lidí, dokázal bys vyjmenovat ty, co Tě nejvíce inspirovali?

Odpověď: Další těžká otázka. Ovlivnili mě úplně všichni trenéři a vlastně všichni lidé, které jsem v živote poznal a všem jsem za to vděčný. Hokejovou inspiraci hledám v NHL, pro osobní život ji nacházím v knížkách.

Připravuješ nějaké projekty pro mimosezónní přípravu brankářů, kde se s Tebou můžou brankáři potkat?

Odpověď: Zatím nepřipravuji žádné projekty, ale reaguji na poptávku. Když jsou požadavky, snažím se najít řešení a vyhovět. Během hokejové sezóny jsem dost vytížený v Mannheimu, ale na jaře budu nějakou dobu doma, takže ti, co by měli zájem, mě seženou na telefonu nebo emailu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

      

0
  0
  Your cart is emptyReturn to Shop